0 - 15: น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์มากขั้นรุนแรง
15 - 16: น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์มาก
16 - 18.5: น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์
18.5 - 25: น้ำหนักปกติ (สุขภาพดี)
25 - 30: น้ำหนักเกินเกณฑ์
30 - 35: น้ำหนักเกินเกณฑ์มาก - อ้วนปานกลาง
35 - 40: น้ำหนักเกินเกณฑ์ขั้นรุนแรง - อ้วนมาก
40: น้ำหนักเกินเกณฑ์เกณฑ์ขั้นวิกฤติ : อ้วนมากๆ

ติดต่อ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ e-mail : phewfit@gmail.com