อาหารเสริม

Whey เป็นอาหารเสริมสำหรับคนออกกำลังกายเป็นโปรตีนเสริมช่วยในการสร้างกล้ามเนื้อมีให้เลือกทาน 2 ประเภทดังนี้

- Vital ตัวเพิ่มกล้ามเนื้อแบบมีไขมันช่วย

- Modernmax โปรตีนที่มีไขมันผสมน้อย

Whey ไม่จำเป็นต้องทานสำหรับผู้ลงโปรแกรม เทรนเนอร์จะให้ทานเฉพาะรายที่ได้รับโปรตีนไม่ถึงเท่านั้น แต่หากนักเรียนต้องการจะทานสามารถทานได้

ติดต่อ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ e-mail : phewfit@gmail.com