• 1  เดือน 1990  บาท ลดเหลือ 1592 บาท

ราคา
  • นักเรียนจะได้หนังสือคู่มือออกกำลังกายจำนวน 10 หน้า 

  • นำไปใช้เรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามคู่มือสำเร็จรูป

  • สิทธิ์การเข้าใช้เว็บไซต์ www.plewfit.com เป็นระยะเวลา 30 วัน

  • ไม่มีการติดตามผลจากเทรนเนอร์

ระดับ Silver
  • 1  เดือน 1990  บาท ลดเหลือ 1592 บาท

ราคา
  • นักเรียนจะได้หนังสือคู่มือออกกำลังกายจำนวน 10 หน้า 

  • นำไปใช้เรียนรู้ด้วยตัวเอง ตามคู่มือสำเร็จรูป

  • สิทธิ์การเข้าใช้เว็บไซต์ www.plewfit.com เป็นระยะเวลา 30 วัน

  • ไม่มีการติดตามผลจากเทรนเนอร์

ระดับ Silver

ติดต่อ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ e-mail : phewfit@gmail.com