เลือกเพศ
รูปหน้าตรง
Max File Size 15MB
รูปหันข้าง
Max File Size 15MB
รูปทั้งสองให้เห็นสัดส่วนร่างกายระหว่างคอลงไปถึงเข่า
(สามารถส่งแนบมาหลังสมัครได้หากยังไม่สะดวก)
arrow&v
arrow&v
หากสะดวกยิมจงกรอก
ประเภทยิม
หากสะดวกบ้านจงกรอก
อุปกรณ์ที่บ้านที่มี
Max File Size 15MB
arrow&v
รูปอุปกรณ์ที่มี(ยิมเล็ก)
Max File Size 15MB
อุปกรณ์ที่มี(ยิมเล็ก)
Max File Size 15MB
ส่วนเสริม (ไม่ทราบให้ข้ามได้)
arrow&v

ใบสมัคร

ระดับคลาส

ให้ทำการยืนยันการโอนเมื่อทำการสมัครเรียบร้อยแล้ว การสมัครจึงจะสมบูรณ์

ติดต่อ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ e-mail : phewfit@gmail.com